W ramach naszej działalności oferujemy:

 • projekty architektoniczno-budowlane budynków:
  • mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
  • usługowych i przemysłowych
  • użyteczności publicznej
  • gospodarczych i inwentarskich

 • projekty rozbudowy, przebudowy, inwentaryzacje oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków
 • projekty wykonawcze konstrukcji żelbetowych i stalowych
 • adaptacje projektów gotowych
 • nadzór i kierowanie budową
 • świadectwa energetyczne